YKB-Utbildning - Yrkeskompetensbevis

Syftet med utbildningen är att allmänt och gemensamt inom EU, höja och bredda kompetensen avseende trafiksäkerhets och arbetsmiljö/sociala frågor samt höja statusen för föraryrket.

Lastbilsforare med YKB-behorighetLastbilsförare med YKB

Varför behövs en YKB-Utbildning?

Enligt EU direktivet 2003/59/EG som trädde i kraft januari 2008 ska alla yrkesförare genomgå denna utbildning senast den 10 september 2016. Detta syftar till att uppnå en gemensam lägsta nivå på kunskaper hos yrkesförare inom EU. Från 2008 fram till 2016 ska medlemsländerna se till att få sina yrkesförare utbildade. Vissa länder har beslutat om korta övergångsregler medan andra, som t.ex. Sverige, har satt 10 september 2016 som slutdatum. Från vissa håll framförs att det är mer bråttom att utbilda förare som kör i utlandstrafik så att de lever upp till andra länders krav. Detta är helt felaktigt. Medlemsländerna respekterar varandras övergångsregler.

Våra YKB-utbildningar

Vi anpassar våra utbildningar till er kärnverksamhet så att ni verkligen känner att detta ger ett mervärde i ert företag. Med lång praktisk erfarenhet som chaufförer, åkare och yrkeslärare i alla typer av transporter såväl in- som utrikes, så har vi en god grund att stå på när vi förmedlar utbildningen till Er. Vi följer även TYAs utbildningsplan.

Det finns två olika typer av YKB-utbildningar. En grundläggande YKB-utbildning för nya, aspirerande yrkesförare som omfattar antingen 140 timmar eller 280 timmar beroende på förarens ålder. Utöver denna finns det en så kallad fortbildning inom YKB, där redan etablerade yrkesförare genom en 35 timmars utbildning fräschar upp sina kunskaper. Denna fortbildning behöver varje yrkesförare genomgå minst en gång var femte år för att få fortsätta med utöva sitt yrke enligt ny lagstiftning. För närvarande håller vi på Farligt Gods Konsult enbart YKB-utbildningar av typen fortbildning.

YKB-utbildning Fortbildning
Utbildningstid 35 timmar uppdelad på max fem delkurser

Kontakta oss redan nu så vi tillsammans kan planera och skräddarsy utbildningen till just Ert företag. Välkomna!
 

YKB utbildningar 2016

Ort / Datum 2016

  • YKB utbildning Helsingborg 23 april Delkurs 5 - Säkerhet & kundfocus
  • YKB utbildning Karlshamn 7 maj Delkurs 1 - Sparsam körning
  • YKB utbildning Karlshamn 8 maj  Delkurs 2 - Godstransporter
  • YKB utbildning Olofström 21 maj Delkurs 3 - Lagar & regler
  • YKB utbildning Karlshamn 22 maj Delkurs 4 - Ergonomi & hälsa
  • YKB utbildning Karlshamn 28 maj Delkurs 5 - Säkerhet & kundfocus

Vi anordnar även utbildningar på andra platser om behov finns. Hör av dig till oss.

Intresseanmälan för YKB-utbildning

Berätta för oss när och var du vill gå YKB-utbildning, så kontaktar vi dig.

 

Utbildningen

 

 

 

Dina kontaktuppgifter

 


Skicka intresseanmälan för YKB-utbildning

Laddar...
Skickat!
Det gick inte att skicka, kolla så att du är ansluten till internet och försök igen.
Boka ADR utbildning
-