Översikt ADR-Utbildningar

Genom att gå ADR-Utbildning hos oss får du både behörighet till transport av farligt gods och en god insikt om hur du arbetar på ett förebyggande sätt för att undvika skador och problem. Vi erbjuder även en ADR Repetitionskurs när det är dags för dig att förnya ditt ADR-intyg.

ADR-Utbildning ger dig behorighet att transportera farligt godsMed en ADR 1.3-Utbildning far du som inte ar forare hantera farligt godsMed godkand ADR Grundkurs far du ditt forarbevis

Vem behöver ADR-Utbildning?

ADR eller farligt gods utbildning, som den också kallas krävs om du transporterar farligt gods eller är delaktig i transporten, även om du inte är förare.

Vad är syftet med utbildningen?

Syftet med ADR utbildningen är att göra dig medveten om de risker som finns vid transport av farligt gods och ge dig kunskap om gällande regler för att förebygga olyckor.

Om en olycka trots allt inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

ADR Grundkurs / Förarutbildning

Ger deltagarna de kunskaper och efter godkänd examination det förarbevis som MSB kräver för transport av farligt gods på väg i både nationell och internationell trafik. Efter grundutbildning är behörigheten giltig i fem år och måste därefter förnyas genom en repetitionskurs. Brand och första hjälpen ingår med både teori och praktiska övningar. Finns för styckegods, tank och klass 1 .

ADR-Utbildning Grundkurs
Utbildningstid 1-7 dagar beroende på önskad behörighet.

ADR-Utbildning Repetitionskurs
Utbildningstid 2-4 dagar beroende på önskad behörighet.

 

ADR 1.3-Utbildning

Farligt gods 1.3-Utbildning är avsedd för personer som är delaktiga i transport av farligt gods och vars arbetsuppgift inte kräver någon ADR Grundkurs / Förarutbildning.

Exempel på personer som omfattas av 1.3-Utbildning men inte förarutbildningen:

  • Truckförare
  • Lagerarbetare
  • Speditörer
  • Kontorspersonal

Kursen anpassas efter kundens/personalens ansvar och arbetsuppgifter i godsflödet, och ger kunskap om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods i respektive personals arbetsuppgifter.

ADR 1.3-Utbildning
Utbildningstid 1/2-2 dag(ar).

 

ADR Tankutbildning

ADR Tankutbildning


// Style - simple links

 


// Style - simple links
 

 

// Style - Default
 

Articles related to Översikt ADR-Utbildning